Weinig animo voor driejarige brugperiode

Onderwijs & opvoeding

Leerlingen moeten niet al in groep 8, maar pas na drie jaar voortgezet onderwijs hun schooladvies krijgen. Het enthousiasme van belanghebbenden voor dit advies van de Onderwijsraad spat er niet van af.