Investeer in nieuw talent voor Staten

Opinie

Leden van Provinciale Staten kunnen zelf stappen zetten om de kwaliteit van het Statenwerk te verhogen en tegelijkertijd het hoofd boven water te houden.