De Reformatie betekende geen goed nieuws voor de bijenhouderij

Cultuur & boeken

Kerken en kloosters gebruikten in de middeleeuwen zoveel kaarsen dat er een enorme vraag was naar bijenwas. De Reformatie, met zijn versoberde eredienst, luidde mét de ontdekking van geraffineerde suiker het einde in van de bloeitijd van de bijenhouderij.