Dr. O.W. Dubois koestert mensen van beschaafde vroomheid

Kerk & religie

Hij wil de 19e eeuw niet verheerlijken, maar aan het Reveil denkt dr. O. W. Dubois met gevoelens van heimwee. Vanwege de combinatie van orthodoxie, vroomheid, sociaal dienstbetoon en wellevendheid. „Bij het christendom hoort een bepaalde beschaving, in de wijdste zin van het woord.”