Eerste Kamer wil laatste woord over verlenging avondklok

Binnenland

De Eerste Kamer wil het laatste woord krijgen over een verlenging van de avondklok. Een meerderheid van de senaat nam dinsdag een motie aan van de Partij voor de Dieren, die stelt dat de senaat binnen een week zou moeten instemmen met een kabinetsbesluit hiertoe. Als de senaat niet instemt, vervalt de avondklok „van rechtswege”, ook al zou de Tweede Kamer wel voor hebben gestemd.