Welke morele prijs mag de medische vooruitgang hebben?

Opinie

Bij het gesprek over het toepassen van nieuwe DNA-technieken bij embryo’s gaat het ook om de vraag hoe je zo’n dialoog voert. Grote openheid en bereidheid van de deelnemers om naar elkaar te luisteren en elkaar te bevragen op wat we als ‘heilig’ zien, als onaantastbaar, zijn noodzakelijk.