Welbeschouwd: „...een witte naam...”

Opinie

„Ik keek in de zilv’ren heerlijkheid / van een winterlaan. Het was of ik zilveren deuren wijd / zag openstaan…” Het bovenstaande is een beetje letterdieverij van het ”gouden” najaarsvers van Jacqueline van der Waals. Maar misschien ben ik de enige niet bij wie zoiets als deze variant van binnen opwelde, bij het gaan door besneeuwde lanen, zoals onlangs mogelijk was. Bij mij was dat het geval toen ik vorige week een dag lang mijn voeten zette in veld en beemd.