„Aanpassen embryonaal DNA ter voorkoming van ernstige ziekten acceptabel”

Gezondheid

De meeste mensen hebben geen principiële bezwaren tegen het aanpassen van DNA van embryo’s om zo ernstige erfelijke ziektes te voorkomen. Dat is de belangrijkste conclusie uit het eindrapport van de zogenaamde DNA-dialoog, een serie gesprekken over het ‘knutselen’ aan erfelijk materiaal van het ontluikende leven.