Gewetenskeuze vaccinatie vraagt afhankelijkheid

Kerk & religie

Wat maakt een keuze in een gewetenszaak –zoals vaccinatie– goed? Niet de uitkomst geeft de doorslag, maar wat eraan voorafging. „Was het een persoonlijke worsteling voor Gods aangezicht?”