Indonesische christenen in de knel door fanatieke moslims

Kerk & religie

De opmars van de radicale islam betekent slecht nieuws voor de christelijke minderheid in Indonesië. Zowel intolerantie als geweld neemt toe. Het opdoeken van radicale islamitische groepen lijkt echter weinig soelaas te bieden.