Koning is gediend met goede raadgevers

Koninklijk Huis

Er was eens een koning die op vakantie ging. Maar het gemurmureer van zijn onderdanen achtervolgde hem tot in zijn villa in het mythisch mooie Kranidi. Ze verweten hem dat hij hen in de steek liet in tijden van nood en rampspoed. Hij keerde op zijn schreden terug.