Duurzame landbouw kost miljarden, maar levert veel milieuwinst op

Groen & duurzaamheid

De Nederlandse landbouw kan binnen tien jaar verduurzamen. Door een overgang naar biologische kringlooplandbouw zou de milieubelasting van de sector enorm verminderen en het stikstofprobleem zou helemaal worden opgelost, zo heeft onderzoeksbureau CE Delft berekend in opdracht van Milieudefensie. Daar hangen wel forse prijskaartjes aan: het hele plan van Milieudefensie kost 3,69 miljard euro per jaar.