Humanistisch Verbond wil overleg met kerken over gedragscode homopastoraat

Kerk & religie

Het Humanistisch Verbond wil een gedragscode voor homopastoraat opstellen in overleg met andere levensbeschouwelijke en religieuze koepels. Een plan hiervoor ligt nu bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.