Advies Remkes: Leg halvering stikstof vast in wet

Binnenland

De stikstofuitstoot in Nederland moet in 2030 zijn gehalveerd en het kabinet moet „serieus werk maken” van natuurherstel. Die doelen mogen geen vrijblijvend streven meer zijn, maar moeten wettelijk worden vastgelegd. Dat stelt het Adviescollege Stikstofproblematiek voor in zijn eindadvies aan het kabinet.