Biomassa als pijnpunt bij het opwekken van duurzame energie

Groen & duurzaamheid

Het gebruik van hout om energie op te wekken is een pijnpunt. Tegenstanders stellen dat bossen worden omgehakt om de verbrandingsovens van energiecentrales te stoken. Olof van der Gaag bestrijdt dat. „Met het groter worden van het bosareaal komt er steeds meer snoeihout.”