Hoe de volkswil triomfeerde in Kamerdebatten over abortus en euthanasie

Politiek

In hoeverre houdt de seculiere Tweede Kamermeerderheid rekening met de christelijke minderheid bij het maken van medisch-ethische wetten? Heel summier, zegt onderzoeker dr. Bart-Jan Heine; alle fraaie ideaalbeelden over de Nederlandse democratie ten spijt.