Vertaler ziet hymnen van Ambrosius als uitnodiging voor nu

Muziek

Ambrosius van Milaan was misschien wel de grootste christelijke dichter, zegt vertaler Patrick Lateur. In ”Zingen moet ons hart” brengt de Belgische classicus diens hymnen opnieuw voor het voetlicht. „Deze liederen zijn een uitnodiging aan de christelijke gemeente van nu.”