H.P. Scholte, een buitenbeentje tijdens de Afscheiding

Kerk & religie

Ds. H. P. Scholte (1805-1868) was een buitenbeentje onder de afgescheiden predikanten. Hij streed voor een vrije kerk in een vrije staat. Een independentist misschien, maar geen labadist die een gemeente van louter gelovigen wilde stichten. Wel ging hij voor een herkenbare gemeente van belijdende leden.