Is de gewone man nog geschikt voor de gemeenteraad?

Binnenland

Gezocht: betrokken burgers die beslissingen kunnen nemen over dossiers als de jeugdzorg en de WMO en vijftien uur per week tijd willen vrijmaken. Hoe lastig is de zoektocht van plaatselijke politieke partijen naar kandidaat-raadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen? En kan de gewone man nog wel de raad in nu gemeenten steeds meer ingewikkelde taken op hun bordje krijgen?