Patiënten Willem Arntsz Hoeve stierven als sneeuw voor de zon

Binnenland

Over het lot van niet-Joodse psychiatrische patiënten in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog is maar weinig bekend. In de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder stierven honderden bewoners onder, naarmate de oorlog vorderde, steeds erbarmelijker omstandigheden. Onderzoekers gaan ervan uit dat ‘Den Dolder’ niet op zichzelf staat. Zij dringen aan op een landelijke studie.