Mystiek als verzet tegen kerk

Cultuur & boeken

Is geloof genoeg? Voor de mysticus valt er ‘meer’ te halen: eenwording met God. Mystici verbinden deze gedachte soms met fundamentele kritiek op de kerk.