Kerken: Kabinet, zie af van stervenswet

Binnenland

Het Breed beraad van protestantse kerken doet een dringend appel op het kabinet om af te zien van een wet die het straffeloos bieden van hulp bij zelfdoding aan levensmoede ouderen onder voorwaarden mogelijk maakt.