CDA: partij van samenleving en van waarden

Politiek

Het CDA is de partij van de samen­leving. Niet de staat, niet de markt, maar de burgers moeten verantwoordelijkheid dragen. Kennelijk is er voor dat gedachtegoed momenteel weinig draagvlak, gezien de grootte van de partij. Partijvoorzitter Peetoom denkt daar anders over.