Het apocalyptisch visioen onthuld

Kerk & religie

Behoort u bij de beweging naar het Koninkrijk, of bent u een afvallige? Blijft u in de stroom van de geschiedenis van de apocalyptische Christus? Dr. W. Aalders (92) vatte met deze woorden zijn levenswerk samen tijdens een presentatiebijeenkomst voor zijn boek ”De apocalyptische Christus”. Aalders schreef zijn láátste boek, aldus prof. Hirsch Ballin. „Zo is het geschreven, of liever gezegd: gecomponeerd.”