SGP-Kamerlid Bisschop bekritiseert onderwijsinspectie

Onderwijs & opvoeding

SGP-Kamerlid Bisschop vindt dat de Inspectie van het Onderwijs regelmatig haar boekje te buiten gaat. Hij pleit voor een andere rol van het controleorgaan én voor meer zelfbewustzijn van scholen.