Bijbeluitleg van kerkvaders

Opinie

In zijn brief aan de Galaten vertelt de apostel Paulus dat hij een serieus meningsverschil had met Petrus. Hij „weerstond hem in het aangezicht omdat hij te bestraffen was” (Gal. 2:11). Petrus had zich uit vrees voor de joden onttrokken aan de omgang die hij tot dan toe onderhield met heidenchristenen. Zelfs Barnabas, schrijft Paulus, liet zich meevoeren door deze „veinzing” van Petrus en de joden (2:13).

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.