Kopenhagen, machtsstrijd tussen VS en China

Buitenland

Levert de VN-klimaattop in Kopenhagen geen, één of zelfs twee verdragen op? Veel struikelblokken liggen er nog precies zo bij als aan het begin van de top, andere zijn iets kleiner geworden. Duidelijk is wel dat de VS en China de hoofdrol zullen spelen in de laatste uren van de onderhandelingen.