Christelijke jaartelling als geraamte van de geschiedenis

Kerk & religie

We zijn er volkomen aan gewend de jaren te tellen vanaf de geboorte van Christus. Deze jaartelling vormt het geraamte van het verhaal in de geschiedenisboeken. De jaartelling vanaf Christus zien we in jaartallen op huizen en gebouwen, in dagtekeningen op diploma’s en rekeningen, in data boven brieven en op kranten en op de klok in onze computer.