Intensievere steun aan organisatie Bond tegen Vloeken is hard nodig

Opinie | commentaar

Het vloeken in de samenleving neemt toe. In 2007 vloekte een op de twintig Nederlanders regelmatig of vaak, nu is dat verdubbeld naar een op de tien. De cijfers komen uit een onderzoek dat de Bond tegen Vloeken woensdag publiceerde. In de vragen is onderscheid gemaakt tussen schelden, met bijvoorbeeld ziektes, en vloeken door het gebruik van de Naam van God of Jezus.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.