Razendsnelle omslag in denken over homoseksualiteit bij ND, EO en ChristenUnie

Kerk & religie | omslag in denken

Steeds minder Nederlandse christenen wijzen de homoseksuele praxis principieel af. Vrijgemaakten? EO? ChristenUnie? Leger des Heils? Alle lieten hun oude standpunt over dit onderwerp, en over aanverwante lhbti-thema’s, recent los. Wat verklaart de snelle omslag in hun denken?

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.