Het verdriet van refoland

Opinie

Vanuit een gevoel van onbehagen over de steeds groter wordende kloof met de rest van Nederland, loopt reformatorisch Nederland het gevaar te bezwijken voor grote verleidingen. Maar het geloof wijst in deze tijdsomslag een uitnemender weg.