RMU stuurt Kamer open brief over eenverdiener

beeld RD

Vakorganisatie RMU roept de Tweede Kamer en staatssecretaris Snel (Financiën) in een brief op een einde te maken aan de „onbehoorlijke” kloof in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners.

De open brief kwam donderdag enkele uren voordat de Kamer voor het eerst een debat zou voeren dat geheel aan de fiscale positie van eenverdieners is gewijd. Dit naar aanleiding van de eerder dit jaar verschenen beleidsbrief ”Eenverdieners onder druk” van het Centraal Planbureau (CPB). Hierin stelt het CPB dat de belastingdruk voor eenverdieners zo groot is geworden dat „de grenzen van ongelijkheid en doelmatigheid” zijn bereikt. Ook is volgens het CPB in geen enkel ander land de belastingdruk voor eenverdienergezinnen zo hoog als hier.

In haar brief doet de RMU voorstellen om die kloof te verkleinen. Meest eenvoudig is het volgens de reformatorische vakorganisatie om de in 2008 in gang gezette afbouw van de algemene heffingskorting voor niet-werkende partners weer terug te draaien.

Daarnaast komt de RMU met een ander voorstel dat „de pijn voor eenverdieners met kinderen verzacht”: het samenvoegen van het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag tot één bestedingspakket voor kinderen. Alle gezinnen met een gelijk gezinsinkomen krijgen dan hetzelfde bedrag, „ongeacht of zij een- of tweeverdiener zijn.”

Eenverdieners met een modaal inkomen (circa 40.000 euro) betalen nu tot ruim 8000 euro meer belasting dan tweeverdieners met exact hetzelfde brutogezinsinkomen.

Op aandringen van ChristenUnie en CDA heeft het huidige kabinet maatregelen getroffen (zoals een hoger kindgebonden budget voor paren), waardoor het koopkrachtverschil tussen een- en tweeverdieners deze regeringsperiode voor het eerst sinds jaren niet verder oploopt. Zonder aanvullend beleid neemt het verschil volgens het CPB in de toekomst echter opnieuw verder toe.