Onderzoeksteam brengt groep levensmoede senioren in kaart

beeld ANP, Koen van Weel

Het in het regeerakkoord aangekondigde onderzoek naar levensmoede ouderen wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU.

Het onderzoek komt onder leiding te staan van dr. Els van Wijngaarden die in 2016 op dit onderwerp is gepromoveerd, zo maakte het ministerie van Volksgezondheid donderdag bekend.

Voor het bekostigen van de studie heeft de overheid een bedrag van vier ton beschikbaar gesteld.

Het kabinet-Rutte II stelde in het najaar van 2016 dat aan deze groep burgers straffeloos hulp bij zelfdoding moest kunnen worden verleend. D66-Kamerlid Dijkstra schreef daarop een initiatiefwetsvoorstel dat deze hulp mogelijk moest maken.

Tijdens de kabinetsformatie in 2017 vonden VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie elkaar echter in het standpunt dat eerst nader onderzoek naar „de omvang en omstandigheden” van levensmoede ouderen nodig was. Dat onderzoek gaat nu dus van start.

De centrale vraag in het onderzoek luidt: hoeveel relatief gezonde 55-plussers hebben een sterke doodswens, en welke existentiële, sociale en medische factoren en omstandigheden spelen daarbij een rol. „Enerzijds willen we de beweegredenen, omstandigheden en wensen van de betreffende personen nauwkeurig in beeld brengen. Anderzijds onderzoeken we hoe huisartsen deze doodswens en de eventuele medische achtergrond ervan beoordelen. Ook willen we weten hoe vaak huisartsen deze doodswens in hun dagelijkse praktijk zien”, aldus Van Wijngaarden.