Humanistisch Verbond: Geen uitzondering voor religieuze bijeenkomsten

Het Humanistisch Verbond vraagt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in een brief om op het verbod op samenkomsten geen uitzondering te maken voor religieuze bijeenkomsten.

„Iedereen is in deze crisis gelijk. Het heeft ons dan ook verbijsterd dat deze gelijkheid niet blijkt te worden gemaakt tussen mensen die religieus zijn en mensen die geen godsdienstige levensbeschouwing hebben”, zo staat in de brief. „U maakt uitzonderingen voor ‘religieuze huwelijken’ en alle andere ‘religieuze bijeenkomsten’. De normen voor samenkomsten worden voor het predicaat ‘religieus’ opgerekt tot 30 personen.”

Het coronavirus is voor iedereen even gevaarlijk, godsdienstig of niet-godsdienstig, en vraagt van iedereen dezelfde offers, schrijft het Humanistisch Verbond.

Het Verbond noemt de overwegingen van Grapperhaus „niet passend in een samenleving waarin religie en niet-godsdienstige levensbeschouwingen grondwettelijk gelijk dienen te worden behandeld. (...) Wij begrijpen niet dat u deze gelijkheid doorbreekt door een aparte status voor religieuze bijeenkomsten af te kondigen.”

De ondertekenaars, voorzitter Boris van der Ham en directeur Christa Compas, roepen Grapperhaus er dringend toe op om „deze ongelijke behandeling per direct te stoppen.”

Overigens lijkt de uitzondering om met maximaal dertig personen samen te komen alleen te gelden voor zaken als kerkelijke huwelijken en begrafenissen.