VNG: gemeenten hebben mogelijkheden voor hulp aan ondernemers

Nederlandse gemeenten hebben verschillende opties om ondernemers bij te staan die kampen met problemen door de coronacrisis. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De organisatie wijst onder meer op de mogelijkheid om belastingvoordelen door te voeren zoals bij de ozb-regelingen of de toeristen-, reclame- en precariobelasting. Dat laatste is een heffing voor het gebruik van openbare grond.

Ook kunnen gemeenten kiezen voor uitstel van betaling, het eventueel kwijtschelden van verplichtingen of het opschorten van invorderingen. „Welke maatregelen het meest effectief zijn, is een lokale afweging”, aldus de VNG.

De VNG ondersteunt naar eigen zeggen gemeenten door de juridische kaders te schetsen, adviezen te geven en gemeenten bij elkaar te brengen in diverse overleggen. Daarnaast is de VNG in gesprek met het Rijk en diverse belangenorganisaties over de financiële consequenties.