„Strijd om toelating puls gaat door”

beeld RD

Zoals verwacht heeft de Europese Raad van visserijministers donderdag de deur voor algehele toelating van de pulsvisserij min of meer in het slot gegooid. De tegenstem van de Nederlandse staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) kon dat niet verhinderen. De strijd gaat echter door, verzekert Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP).

Over het Europees visserijbeleid praten drie partijen mee: de Europese Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement (EP). De commissie wilde het elektrisch vissen vrijgeven, de lidstaten hebben zich donderdag daartegen uitgesproken. Het parlement neemt in september een standpunt in.

2017-05-12-VP1-caljouw-1-FC-V_webBoze pulsvisser Cas Caljouw: Geen pluim, maar straf

Van Dalen is schaduwrapporteur van de visserijcommissie van het EP. „Ik blijf mijn uiterste best doen om de leden van de visserijcommissie ervan te overtuigen dat de puls een prachtige innovatie is, die goed is voor de visserij, voor het milieu en voor Europa”, zei hij vrijdagmorgen. Zonder hoop is Van Dalen niet. „De rapporteur is een Spanjaard. Die is wel kritisch, maar niet op voorhand negatief over de puls.”

De uitkomst van de Europese Raad van gisteren is „teleurstellend”, vindt Van Dalen. „Het is schandalig dat deze geweldige innovatie in de visserij op platvis door landen als Frankrijk en Denemarken wordt geblokkeerd.”

Verduurzamen

Ook staatssecretaris Van Dam benadrukte tegenover de visserijministers het vernieuwende karakter van de pulstechniek, die volgens hem helemaal aansluit bij de Europese doelstelling om de visserij te verduurzamen. „Nederland heeft zwaar in deze innovatie geïnvesteerd. De puls is minder belastend voor de zeebodem, vergt minder brandstof en is bewezen selectiever dan de traditionele technieken”, zei hij. Ook het gezaghebbende internationale visserijonderzoeksinstituut ICES staat er volgens Van Dam positief tegenover. „De puls is de best onderzochte visvangsttechniek ooit.”

2017-05-04-ECON1-viskotter-3-FC-V_webPulsvergunningen Nederlandse vissers in gevaar

De staatssecretaris wees ook op de „negatieve sentimenten” die de opstelling van de Europese Raad in de Tweede Kamer heeft opgeroepen. De Kamer nam deze week een motie aan waarin Van Dam werd opgeroepen tegen de voorgestelde visserijregeling te stemmen waarin de toelating van de puls drastisch wordt ingeperkt.

Nederland kreeg gisteren alleen steun van Duitsland en België.

Op dit moment vissen 84 Nederlandse kotters met puls. Zij hebben gezamenlijk tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd. De meeste vissers hebben een tijdelijke ontheffing, die in 2019 afloopt.

Achterstand

Volgens Pim Visser, directeur van de belangenorganisatie van kottervissers VisNed, verandert er tot 2019 niets. „We staan 2-0 achter maar de wedstrijd is pas halverwege. Ik heb contact met Europarlementariërs als Van Dalen en Schreijer om te kijken wat er nog te redden valt. Er loopt uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar puls. De uitkomsten daarvan komen in 2018 beschikbaar. We zijn ervan overtuigd dat die vrijgave niet in de weg zullen staan. Maar als de politieke wil ontbreekt, wordt het problematisch. Als dit misgaat, valt het doek voor de Nederlandse visserij op tong.”