SER: Help vluchteling sneller aan werk

Asielzoekers moeten sneller aan werk geholpen worden, vindt de SER. Foto: azc Amsterdam. beeld ANP, Koen van Weel

Vluchtelingen komen nog steeds moeilijk op eigen kracht aan het werk. De initiatieven die er zijn om deze mensen aan een baan te helpen zijn kleinschalig en versnipperd. Daardoor profiteren er te weinig vluchtelingen van.

Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een vrijdag gepubliceerd rapport.

Vluchtelingen moeten als ze een verblijfsvergunning hebben gekregen zo snel mogelijk in een gemeente worden ondergebracht om daar snel te kunnen gaan integreren, vindt de SER. Ook moeten ze snel(ler) Nederlands leren, het liefst gecombineerd met werk of school. Verder dienen werkgevers actief benaderd worden, die bereid zijn vluchtelingen aan werk te helpen, aldus het adviesorgaan.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: „Zonder extra inspanningen is de kans groot dat vele duizenden nieuwkomers in dit land de aansluiting met de Nederlandse samenleving missen. Laten we dit debat koppelen aan een bredere groep van kwetsbaren op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld laaggeletterden. Dat voorkomt dat groepen tegenover elkaar komen te staan.”

De RMU vroeg vorige week al aandacht voor het feit dat veel asielzoekers in de bijstand belanden. In haar nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2017 doet de christelijke vakorganisatie concrete aanbevelingen om daar iets aan te doen. Naast het snel leren van het Nederlands dienen vluchtelingen zo snel mogelijk aan de slag te gaan, ook als ze ongeschoold werk of een baan onder hun niveau krijgen aangeboden. Verder moet niet worden gewacht tot na het inburgeringsproces en dient bij de huisvesting van statushouders rekening te worden gehouden met het aanbod van werk in de regio waar zij terechtkomen.

De RMU ziet ook kansen in de flexbranche. „Die kan als banenmotor voor deze groep fungeren”, denkt Chris Baggerman, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid. De vakorganisatie stelt verder voor dat werkgevers- en werknemersorganisaties in cao’s afspreken hoeveel banen in een sector of een onderneming bestemd worden voor vluchtelingen.