Schouten geeft 2,5 miljoen voor onderzoek biodiversiteit

Week van de schepping
Schouten, beeld ANP, Bart Maat.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt de komende vijf jaar 2,5 miljoen euro ter beschikking voor onderzoek naar verlies aan soorten op het platteland.

Minister Carola Schouten zei woensdag in een interview met het dagblad Trouw dat zij de komende vijf jaar jaarlijks vijf ton vrij wil maken voor studies naar de afname van soorten planten en dieren in het agrarische gebied. Die toezegging zal zij donderdag, in het Kamerdebat over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, in het parlement herhalen.

Onderzoek is volgens haar nodig omdat er amper wetenschappelijke kennis bestaat over de teloorgang van insecten en andere soorten, in het bijzonder in het agrarisch gebied. Schouten gaat ook met de provincies in overleg om boeren financieel te helpen bij herstel van landschap dat van belang is voor de soortenrijkdom.

Peiling

In een peiling van Natuurmonumenten zeggen bijna alle ondervraagden dat de overheid verantwoordelijkheid moet nemen voor het verdwijnen van planten, insecten en vogels uit de natuur. Voor een deel gebeurt dat ook wel.

Sinds 2005 zijn er diverse plannen gesmeed om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Zo werd begin vorig jaar de Nationale Bijenstrategie gepresenteerd. Feitelijk is er de achterliggende tien jaar echter nog niet veel gebeurd. En met de insecten, weidevogels en wilde bijen gaat het steeds slechter.

In sommige gevallen gaan burgers, als het om het verbeteren van de biodiversiteit gaat, zelf over tot actie. Zo laten in Drenthe omwonenden van bollenvelden hun leefomgeving onderzoeken op het gebruik en de effecten van bestrijdingsmiddelen. In Limburg meten burgers zelf het fijnstof van megastallen, omdat de overheid volgens hen verstek laat gaan.

„Ik snap de roep en de vraag aan de overheid om de regie te nemen”, zegt de minister in Trouw. „Dat trek ik me aan. Maar aan de andere kant is dit een vraagstuk dat je niet alleen maar bij een overheid kunt neerleggen.” Volgens de minister moeten economie en ecologie met elkaar verbonden worden. „Daar ligt de oplossing.”

Insectenpopulaties

In het Kamerdebat van donderdag gaat het behalve over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel tevens meer in het bijzonder over de afname van insectenpopulaties, zowel in Nederland als in tropische regenwouden.