Scheiding kost werkgevers jaarlijks half miljard euro

Scheiding brengt werknemers in een emotionele achtbaan en levert werkgevers veel (arbeidsverzuim)kosten op. beeld Sjaak Verboom

Ziekteverzuim van werknemers die in scheiding liggen kost werkgevers 438 miljoen euro per jaar. Het wordt tijd dat die laatsten daar beleid op gaan maken, zo klonk het woensdag –Valentijnsdag– in Ede.

Formeel heeft een werkgever niets met de relatie(s) van zijn werknemer te maken. Maar intussen loopt 40 procent van de huwelijken stuk. „En we gaan naar een hoger percentage toe”, zegt Esther Kluwer, bijzonder hoogleraar duurzame relaties aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, op een symposium van de stichting Marriage Week en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

De gevolgen van (echt)scheiding voor het lichamelijke en psychische welzijn van de werknemer zijn enorm: meer depressie, een lager zelfbeeld, stress, meer gezondheidsproblemen, zelfs een lagere levensverwachting. Ook neemt al voor de scheiding het ziekteverzuim fors toe, tot 9 procent in het jaar van de scheiding. Eén dag verzuim kost een werkgever gemiddeld 223 euro. De totale geschatte kosten wegens ziekteverzuim van gescheiden werknemers bedragen 438 miljoen euro per jaar.

Prestatie

Daar komt nog bij dat bij dat een werknemer die in de „emotionele achtbaan” van een scheiding zit volgens onderzoek van Kluwer minder presteert dan iemand die gelukkig in zijn relaties is. „Werkgevers hebben zich echter nog niet aangepast aan het feit dat hun werknemers scheiden.”

Het wordt tijd dat ze dat wel gaan doen, vindt CHE-docente Anneke Smits. Zij bepleit een meegaande houding van de werkgever, ook om de schade voor collega’s en kinderen te beperken.

Korpschef Aalbersberg van de Amsterdamse politie, met 6000 werknemers, geeft daarvan voorbeelden. Als twee politiemedewerkers in scheiding liggen, biedt het korps mediation aan. Een medewerker die geld nodig heeft in verband met een scheiding kan een renteloze lening aanvragen bij het sociale fonds van het korps.

Loopgroep

Ook kan zo’n medewerker maximaal tien keer meedoen aan een loopgroep op vrijdagmorgen. Aalbersberg: „Samen een uur janken, dan een halfuur feedback en vervolgens samen lopen. Dat kost niet veel, maar heeft wel een enorm positief effect.”

Romkje Fountain, bestuurslid van de stichting Marriage Week, pleit ervoor werkgevers relatiecursussen te laten betalen. Een goed idee, vindt ICT-ondernemer Bart Verkruijssen. „Een scheiding van een werknemer kost mij zeven jaar lang vier dagen ziekteverzuim à zo’n 250 euro per dag, dus 7000 euro. Als ik dan 1000 euro zou investeren in een succesvolle relatiecursus of -therapie, bespaar ik veel”, rekent hij desgevraagd voor.

En relatietherapieën kunnen succesvol zijn, stelt Verkruijssen. „Dit congres was volgens mij te weinig gericht op het voorkómen van scheiding.”