Rechter: Booking.com mag merknaam vastleggen

Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten oordeelde dinsdag dat Booking.com hun merknaam toch mag registreren als officieel handelsmerk. Volgens een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Patent and Trademark Office (PTO) zou Booking.com een te algemene naam zijn om bescherming aan te verlenen.

De hotelsite diende een aanklacht in en het hooggerechtshof beargumenteerde dat consumenten de naam Booking.com in zijn geheel zien, en daardoor kunnen onderscheiden dat de naam bij een specifiek bedrijf hoort. Booking.com is dus in zijn geheel niet algemeen, en mag handelsmerkbescherming krijgen.

Volgens Amerikaanse wetgeving kan een naam alleen worden vastgelegd als deze duidelijk te onderscheiden is van andere producten. Generieke woorden die naar een hele categorie verwijzen, zoals ‘boeken’, vallen daar niet onder.

In 2011 en 2012 vroeg Booking.com een naamregistratie aan, maar die aanvragen werden in 2016 afgewezen. Als een bedrijf een merknaam registreert als officieel handelsmerk, kan het extra rechten krijgen. Bijvoorbeeld hulp bij rechtszaken, en potentiële concurrenten kunnen erop worden gewezen dat een handelsmerk wettelijk beschermd is.