Pulsvissers schrijven Rutte: U bent onze laatste hoop

Pulsvisserij
beeld EMK

De Nederlandse kottervissers die gebruik maken van de zogeheten pulstechniek hebben vrijdag ten einde raad minister-president Rutte gevraagd een verbod op die techniek tegen te houden.

Het ziet er naar uit dat er woensdag tot zo’n verbod zal worden besloten door afgevaardigden van de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement. Nederland lijkt als enige land voorstander te zijn van de techniek waarbij vissen door middel van kleine stroomstootjes van de bodem in het net worden gejaagd.

Vooral Frankrijk is groot tegenstander van de puls omdat die de vissen zou elektrificeren. Een meerjarig onderzoeksprogramma moet daar eind 2019 uitsluitsel over geven. Volgens de Nederlandse Vissersbond en brancheorganisatie VisNed zijn de eerste resultaten positief over de puls.

De vissers vragen nu aan premier Rutte of hij contact wil opnemen met de Franse president Macron en EU-commissievoorzitter Juncker om het verbod op de pulsvisserij tegen te houden. „U bent onze laatste hoop!” zo schrijven ze aan Rutte.

De beide organisaties zeggen in de brief dat het voortbestaan van de Nederlandse kottervisserij in gevaar is door het dreigende verbod. „Het zal doorwerken in de gehele keten van handel en verwerking, de toeleverende industrie, het visserijonderzoek en het visserijonderwijs.”

„Een verbod op de pulsvisserij zal voor Nederlandse visserijbedrijven betekenen dat ze terug moeten schakelen naar de traditionele boomkorvisserij met wekkerkettingen. Onderzoek door Wageningen Economic Research heeft aangetoond dat dit zal leiden tot enorme financiële verliezen voor visserijbedrijven en bemanningsleden.”

De organisaties vinden het verbod vooral onbegrijpelijk omdat vissers door de pulstechniek 46 procent brandstof besparen ten op zichte van de boomkortechniek. Ook geeft de puls eenvijfde minder bodemberoering en de helft minder bijvangst. „De kottersector heeft daarmee als één van de weinige sectoren nu al haar klimaatdoelstelling van 50 procent CO2-reductie van de uitstoot gehaald.”