Ophef om betalen voor het doen van aangifte

eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. beeld ANP, Remko de Waal
2

Consternatie in aangifteland. Minister Knops zei dat het betalen voor het indienen van een aangifte loonheffing, vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting ‘heel gewoon’ is.

Directe aanleiding voor de uitspraak van de minister ligt in het feit dat ondernemers verplicht gebruik moeten maken van eHerkenning om aangiften veilig naar de Belastingdienst te versturen. De kosten voor het gebruik van de soort DigiD liggen jaarlijks tussen de 45 en 50 euro. En dat leidt tot veel ophef bij ondernemers, werkgeversorganisatie, vakbonden en de politiek.

Ondernemers zien graag dat deze kosten worden gecompenseerd door de overheid. Emeritus hoogleraar Zwemmer van de Universiteit Amsterdam ontlokte het zelfs de uitspraak dat de fiscus zich schuldig maakt aan machtsmisbruik. Er is geen wettelijke basis om gedwongen via eHerkenning aangifte te doen. Zwemmer: „Het is toch van de gekke dat ik als ondernemer een commerciële partij in de arm moet nemen om aangifte te doen. Het is principieel onjuist, dat het geld kost om aan je fiscale verplichtingen te voldoen.” Ook regeringspartijen reageren kritisch.

Uitstel loonaangifte

Inmiddels heeft de belastingdienst op de kritiek gereageerd. Kleine ondernemers die zelf aangifte doen via de website van de Belastingdienst krijgen tot 1 juli 2020 uitstel voor het indienen van hun loonaangifte. Het uitstel geldt alleen wanneer de belastingplichtige een rechtspersoon is en de laatst ingediende loonaangifte via het oude Belastingdienstportaal is gedaan. Eenmanszaken krijgen geen uitstel en kunnen met hun DigiD aangifte doen.

De vraag is echter of deze toezegging toereikend is. Voorwaarde om een eHerkenning aan te vragen is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK). Bij nader onderzoek blijkt dat 60.000 bedrijven en instellingen geen KVK-registratie hebben. Onduidelijk is hoe deze bedrijven en instellingen aan hun fiscale verplichtingen moeten voldoen.

Ook kan worden gedacht aan de kleine pensioen en stamrecht BV’s. Deze BV’s doen vaak alleen aangifte vennootschapsbelasting. Ook deze categorie wordt straks gedwongen eHerkenning te gebruiken.

Particulieren

Met de jongste uitspraken van Minister Knops raakt hij ook de groep particulieren. De kans bestaat dat zij in de toekomst ook moeten betalen voor het indienen van hun aangifte inkomstenbelasting. Later nuanceerde de minister zijn uitspraak door te stellen dat „als het aan hem ligt in de toekomst niet betaald gaat worden voor het doen van aangifte.”

Interessant is om te bezien wat de gevolgen zijn mocht in de toekomst blijken dat wel betaald moet worden voor het indien van de aangifte inkomstenbelasting. Want vormen deze kosten dan ook direct een aftrekpost in de aangifte? En hoe zit het met de bescherming van de gegevens van belastingplichtigen? En gelden de kosten voor eHerkenning per belastingplichtige of worden straks gezinnen met bijvoorbeeld vijf belastingplichtigen ook vijf keer geconfronteerd met deze kosten?

Kortom, de uitspraken van Minister Knops geven weinig herkenning bij belastingbetalend Nederland.

De auteur is belastingadviseur bij Visser & Visser Belastingadviseurs. Reageren? fiscaal@refdag.nl