Onderzoek positief over impact pulsvisserij op zeebodem

beeld RD, Henk Visscher

De overgang van de traditionele boomkorvisserij op platvis naar vissen met een zogeheten pulstuig (elektrisch vissen) dringt de schade aan de zeebodem met de helft terug. Dat heeft onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research maandag bekendgemaakt.

Onder leiding van het Wageningse instituut heeft een groep Europese onderzoekers een methode ontwikkeld om de impact van verschillende vistuigen op de zeebodem te bepalen. Samen met de visserijsector is drie jaar lang onderzocht met welke technische vernieuwingen de schade aan de bodem kan worden verminderd. Daarbij kwam de relatief nieuwe pulsvisserij gunstig naar voren.

De onderzoekers hebben ook gekeken hoeveel procent van de Europese zeebodem daadwerkelijk wordt bevist. Het blijkt dat op de Noordzee 90 procent van alle visserij op 45 procent van de oppervlakte plaatsvindt. Van de Noordzeezeebodem wordt 37 procent helemaal niet bevist.

54382153Minister Schouten maakt kennis met visserij

De invloed van de sleepnetvisserij op de zeebodem is volgens het instituut een optelsom van de intensiteit van de visserij, de aard van de gebruikte vistuigen en de gevoeligheid van de zeebodem. De onbedoelde sterfte onder bodemdieren hangt samen met de diepte waarop het vistuig in de bodem doordringt. Kortlevende soorten herstellen zich snel, langlevende soorten trager.

Langs de Nederlandse kust is de zeebodem instabiel door de sterke zeestroom en door omwoeling tijdens stormen. Hier heeft de sleepnetvisserij geen aantoonbaar negatief effect op de variëteit van bodemdieren. In de stabielere Oestergronden, die verder van de kust liggen, is er wel een negatief effect op de rijkdom aan soorten.

De visserij met zogeheten scheerborden op Noorse kreeft (langoustines) heeft de grootste invloed op het bodemleven, blijkt uit het onderzoek. De impact daarvan is bijna twee keer zo groot als die van de rondvisvisserij met scheerborden en de platvisvisserij met de boomkor. De visserij met de ankerzegen, de garnalenboomkor en de visserij op zandspiering hebben nog minder invloed.

DSC07426Europarlement zet deur voor pulsvisserij op een kier

De onderzoekers geven ook een advies over hoe deze negatieve invloed kan worden verminderd. Bij de visserij op rondvis en op kreeft kunnen de scheerborden, die diep in de bodem snijden, vervangen worden door zwevende borden. Die hebben minder contact met de zeebodem.

Ook het vervangen van sleepnetten door staande vistuigen kan in sommige visserijen positief uitpakken.