Nijmegen: knooppunt voor de binnenvaart

Havens in Nederland
Waalhaven. beeld RD, Henk Visscher
3

Nijmegen ligt op een knooppunt voor de binnenvaart. De stad telt diverse rivierhavens met bijbehorende bedrijventerreinen. De economie vaart er wel bij maar er is ook een schaduwkant: vervuiling.

De Waal is de drukst bevaren rivier van Nederland. Jaarlijks varen zo’n 100.000 schepen onder de Waalbrug bij Nijmegen door. Veel schepen meren af aan de Waalkade of in een van de havens. De Waalhaven ligt direct aan de rivier. Deze haven, die halverwege de 19e eeuw werd gegraven, dient tegenwoordig als vluchthaven en aanlegplaats voor de beroepsvaart.

Aan het Maas-Waalkanaal liggen de Oostkanaalhaven en Noordkanaalhaven. Het zijn overslaghavens waaraan tientallen bedrijven zijn gevestigd. Lange tijd was de in 2015 gesloten elektriciteitscentrale een van de grootste. De in 1987 geopende containerterminal van BCTN kreeg eind 2017 een zogeheten zeehavenvergunning, waardoor zeeschepen direct voor de kade kunnen afmeren. Dat scheelt overslag op een binnenvaartschip in Rotterdam of Antwerpen.

Andere aanlegplaatsen in Nijmegen zijn de Lindenberghaven (een passantenhaven voor pleziervaartuigen) en ‘t Meertje, waar woonschepen liggen.

De drukke vaart over de Waal heeft ook een nadeel: de scheepsmoteren stoten nogal wat roet en vervuilende gassen uit. De gemeente geeft ‘schone’ schepen een korting op het havengeld.

zomerserie Havens in Nederland

Havens zijn onmisbaar voor de Nederlandse economie. Die van Rotterdam en Amsterdam horen bij de wereldtop. In deze serie aandacht voor wat minder bekende plekken waar schippers hun boten aanmeren.