„Nederlands luchtruim best wel veilig”

Bezield werk
Cees Hoogendijk: „Verkeerde tweet kan net zo bedreigend zijn als een vliegtuig uit koers.” beeld Sjaak Verboom

Cees Hoogendijk (48) uit Wierden was de afgelopen jaren Chief Operations bij het Air Operations squadron van de luchtmacht in Nieuw Milligen. Vrijwel iedere dag is hij in de weer met de bewaking van het luchtruim.

Als boerenzoon was ik al geïnteresseerd in historie en luchtvaart. Op de havo van De Driestar in Gouda werd ik lid van een vliegclub. Waar die belangstelling vandaan kwam? Ik weet het niet, het was er gewoon. Tijdens mijn diensttijd kwam ik op eigen verzoek bij de luchtmacht. Dat was in Nieuw Milligen. Het werk was zo ontzettend interessant dat ik direct heb gesolliciteerd om aansluitend aan de diensttijd een opleiding tot officier te kunnen volgen.

Daarna ging ik als tweede luitenant aan de slag in de functie van fighter controller, luchtgevechtsleider. In de loop der jaren ben ik via uiteenlopende functies opgeklommen tot hoofd operaties. Ik heb in alle functies direct kunnen bijdragen aan de veiligheid van Nederland en dat geeft mij heel veel voldoening en arbeidsvreugde. Ik zie het als mijn christenplicht om de mij geschonken gaven en talenten in te zetten tegen bedreigingen en onrecht. Recent ben ik geplaatst bij de Defensiestaf in Den Haag. Daar mag ik onder andere toekomstplannen voor mijn onderdeel maken. Prachtig te combineren met mijn kennis van de praktijk, want ik weet van de tekortkomingen. Voor een flink deel hebben die te maken met de bezuinigingen in de afgelopen jaren. En mijn interesse voor historie is zeer handig bij het vooruit kijken. Ik ga simpel gezegd proberen te regelen dat militairen goede spullen krijgen die ook goed onderhouden en tijdig vervangen worden.

Schrijven

Toen we in 1992 een weekje met m’n schoonouders in Den Ham op vakantie waren, hebben we daar ook op de woningmarkt rondgekeken. Nog diezelfde week hebben we een huis in Wierden gekocht wat in tegenstelling tot de Veluwe wel betaalbaar was. Wierden is minder onlogisch dan het lijkt, want in die jaren bevond mijn werkgebied zich tussen Münster, Kalkar, Leeuwarden en Nieuw Milligen. Ik ga op dit moment met de trein naar m’n werk. Je kunt tijdens de reis lezen en schrijven. Ik ben amateurhistoricus en heb me veel beziggehouden met de genealogie van de familie Hoogendijk. Ik ben nu aan het zevende en laatste deel van een familiekroniek bezig. Voor Defensie heb ik een boek geschreven over vijftig jaar luchtgevechtsleiding.

De bewaking van het luchtruim heeft een militaire en een civiele kant. Militair werken we samen met de NAVO, civiel heb je te maken met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de minister. In Nieuw Milligen hebben we inzage in de vliegschema’s en de diverse vergunningen en bewaken we zeven dagen per week, 24 uur per dag, het luchtruim. Dat is boven Nederland en een flink deel van de Noordzee. Vliegverkeer dat verdacht is, houden we samen met andere landen nauwlettend in de gaten. Als piloten zich bij het binnenvliegen van het Nederlandse luchtruim niet melden of buiten hun boekje gaan, kunnen twee F-16’s die altijd paraat staan in Benelux-verband, de lucht ingaan.

Russen

Toen ik begon bij de luchtmacht was de Muur net gevallen en leek de Koude Oorlog voorbij. Een andere belangrijke wending gaven de aanslagen in de VS in september 2001. Sedert de inname van De Krim door de Russen is volgens sommigen de Koude Oorlog weer enigszins terug. Ik vraag me af of dat zo is; volgens mij zijn er meerdere naties die zich bij tijd en wijle uitdagend opstellen. Een verkeerde tweet kan volgens mij net zo bedreigend zijn als een vliegtuig dat uit koers is.

Ik durf de stelling aan dat Nederland een relatief veilig luchtruim heeft. Die veiligheid is ook mijn missie. Dat geeft me bezieling en daar heb ik een eed voor gezworen.

Levensloop Cees Hoogendijk

Cees Hoogendijk (48) groeide op als boerenzoon in Ouderkerk aan den IJssel. Na zijn militaire dienstplicht volgde hij de officiersopleiding in Gilze-Rijen en later de vakopleiding in Nieuw Milligen. Daar klom hij op van ‘jongste bediende’ tot hoofdverantwoordelijke voor de veiligheid in het militaire deel van het luchtruim.

Hij is recent begonnen aan nieuwe uitdaging bij de Defensiestaf in Den Haag. Daar is hij opnieuw verantwoordelijk voor nationale veiligheid, maar nu in de sfeer van het maken van toekomstplannen. Hoogendijk is gehuwd, heeft drie kinderen en is aangesloten bij de hervormde gemeente in zijn woonplaats Wierden.

Ook bezield werker? Stuur een mail naar econ@refdag.nl