Lenen van de eigen bv: niet meer doen?

Onbelast lenen van de eigen bv wordt beperkt. beeld ANP, Lex van Lieshout

Veel eigenaren van bedrijven (vennootschappen) lenen geld van hun bv. Ze hebben bijvoorbeeld geld nodig voor hun eigen woning en kunnen dan rente in aftrek brengen.

Het geleende geld wordt ook gebruikt voor allerlei andere uitgaven, of om in privé te beleggen. In de praktijk kunnen die leningen, die vaak in rekening-courant worden verstrekt, flink oplopen. En dat is de Belastingdienst een doorn in het oog. Immers, wie dividend uit zijn vennootschap ontvangt, moet 25 procent belasting betalen (in box 2); wie echter leent van zijn vennootschap is geen belasting verschuldigd.

Op die manier mist de Belastingdienst inkomsten. Daarom stellen inspecteurs vaak dat zulke leningen in feite verkapte dividenduitkeringen zijn, en afhankelijk van de omstandigheden krijgen zij dan nog gelijk ook.

Om zulke discussies te voorkomen heeft het kabinet een beperking voorgesteld van de mogelijkheden om onbelast te lenen van de eigen bv. Die is opgenomen in de Miljoenennota en de aanbiedingsbrief bij het Belastingplan 2019. Met de beperking wordt het lenen van een bedrag boven de 500.000 euro ontmoedigd.

Som

Het kabinet wil de maatregel op 1 januari 2022 in werking laten treden. Als de som van de totale schulden van de directeur-grootaandeelhouder (dga) aan zijn vennootschap hoger is dan 500.000 euro, zal het meerdere aangemerkt worden als inkomen uit aanmerkelijk belang. Dit houdt in dat dit deel van de lening zal worden belast in box 2 (26,9 procent in 2021). Er komt een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden bij de eigen vennootschap: die zullen wel moeten worden afgebouwd, maar daarvoor krijgt men meer tijd.

De dga krijgt onder het huidige voorstel dus drie jaar de tijd om zijn schuld aan de eigen vennootschap terug te brengen tot 500.000 euro. In die periode kan hij zijn rekening-courantschuld verminderen of ervoor kiezen om nog tegen het huidige tarief van 25 procent in box 2 (2019) een dividenduitkering te doen om hiermee de schuld af te lossen.

Opvallend in de voorgestelde maatregel is dat ook hypothecaire schulden lijken te worden getroffen die de dga bij zijn vennootschap is aangegaan voor de financiering van zijn woning, terwijl er –anders dan vaak bij normale rekening-courantschulden het geval is– door de hypotheek op de woning een grote zekerheid is bedongen door de bv.

Aangekondigd

De rekening-courantmaatregel is overigens nog niet opgenomen in het belastingplan 2019, maar is slechts aangekondigd in de aanbiedingsbrief daarbij. Het kabinet meldt voornemens te zijn het wetsvoorstel in het voorjaar van 2019 aan de Kamer aan te bieden.

De maatregel heeft bij veel bedrijfseigenaren tot verbazing geleid. Sommigen vragen zich af of zij de afschaffing van de dividendbelasting moeten opbrengen. Nu die laatste maatregel waarschijnlijk wordt ingetrokken, hopen zij dat de soep van de rekening-courantmaatregel niet zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend. Maar deze wens heeft inmiddels concurrentie van andere maatschappelijke wensen.

De auteur werkt bij HVK Stevens Belastingadvies. Reageren? fiscaal@refdag.nl