FNV: economie moet socialer na de coronacrisis

De economische impact van de uitbraak van het nieuwe coronavirus zal de wereld veranderen, voorspelt vakbond FNV. Wat ’s lands grootste vakbond betreft wordt de crisis de aanzet voor de overgang naar „een duurzame economie die gericht is op het welzijn van mensen”.

„FNV zal er alles aan doen om te zorgen dat het meest positieve scenario van het CPB werkelijkheid wordt”, zegt vicevoorzitter Tuur Elzinga. Hij wijst erop dat de bond samen met kabinet en werkgevers gewerkt heeft aan een pakket noodmaatregelen om bedrijven te helpen en banen te behouden.

Dat zorgt volgens Elzinga op korte termijn voor zoveel mogelijk zekerheid en bescherming van inkomen voor werknemers. „Maar regeren is vooruitzien, dus moet het kabinet snel nu ook lessen trekken en kiezen voor een meer sociale economie op de langere termijn.”

Daarbij hoort volgens FNV ook een herbezinning op welke beroepen er echt toe doen. „Zorgverleners, onderwijzend personeel, vakkenvullers en transport- en distributiemedewerkers zijn de afgelopen jaren te weinig op waarde geschat”, zegt Elzinga. „Terwijl juist zij nu onmisbaar blijken.”

CNV-voorzitter Piet Fortuin is geschrokken van de economische scenario’s die het CPB donderdag publiceerde. Daaruit blijkt dat de economische krimp en een oplopende werkloosheid onvermijdelijk zijn. Fortuin spreekt van „schokkende cijfers”.

„Het is vanaf nu alle hens aan dek om massawerkloosheid te voorkomen”, aldus Fortuin. Vooral voor de ruim twee miljoen flexwerkers is volgens hem veel aandacht nodig. Zij zijn „de groep die nu als eerste op straat staat”.