Europees Parlement verbiedt pulsvisserij, sector teleurgesteld

Pulsvisserij
Gestoken in Urker klederdracht vraagt Europarlementariër Peter van Dalen om een extra stemming om het pulsverbod tegen te gaan. In zijn hand houdt hij een foto van een vissersgezin om te benadrukken dat de Nederlandse pulsvissers familiebedrijven hebben en geen industriële vissers zijn. beeld RD

De Europese Unie verbiedt de pulskorvisserij. Dat is de uitkomst van de stemming dinsdagmiddag in het Europees Parlement in Straatsburg.

In totaal stemden 571 Europarlementariërs voor een pakket visserijmaatregelen, waar het verbod deel vanuit maakt. Zestig parlementsleden stemden tegen, twintig onthielden zich van stemming.

Een aan de stemming voorafgaande poging van de Nederlandse Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP), met steun van Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD), om de pulstechniek uit het pakket te lichten en juist vrij te geven –wat ooit de inzet van de Europese Commissie was– had geen succes. Het verzoek om een extra stemming daarover werd door het parlement verworpen.

Van Dalen noemt het besluit om de pulsvisserij te verbieden „diep te betreuren”. Volgens hem is een „duurzame, selectieve vorm van visserij” in de ban gedaan, die „een belangrijke bijdrage” leverde aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) laat via haar woordvoerder weten dat de uitkomst van de stemming in het Europees Parlement niet uit de lucht komt vallen. „Maar laat duidelijk zijn, deze uitkomst telt alleen maar verliezers. En dan vooral de kottervissers, die een mooie en duurzame innovatie zien sneuvelen.”

De bewindsvrouw stuurt nog deze week een brief naar de Tweede Kamer. Ook de vissers met een pulsontheffing krijgen een brief, waarin zij te horen krijgen wanneer zij moeten stoppen.

De Nederlandse Vissersbond en de organisatie van kottervissers VisNed noemen het pulsverbod „een enorme klap.” Volgens de bond wordt een techniek „die wetenschappelijk bewezen beter is voor de natuur weggegooid.” VisNed stelt dat Europa zich heeft laten „misleiden door leugens” van voornamelijk de Franse milieuorganisatie Bloom.

In februari bereikten onderhandelaars van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de EU-lidstaten een akkoord over het beëindigen van de pulsvisserij, die de afgelopen jaren via ontheffingen aan 84 Nederlandse schepen was toegestaan. Ook Engeland, Duitsland en België tellen een beperkt aantal pulskotters, maar de meeste daarvan zijn eigendom van Nederlandse vissers.

Nu het Europees Parlement het akkoord heeft goedgekeurd, moeten alleen de lidstaten zich er nog over uitspreken. Dat gebeurt naar verwachting in mei.

Vanaf het moment dat het verbod in werking treedt, waarschijnlijk is dat in juni, mag nog 5 procent van de kottervloot van een EU-lidstaat mag blijven pulsvissen. Deze overgangsregeling eindigt op 1 juli 2021, waarna een totaalverbod geldt.

De Nederlandse Vissersbond vreest dat het pulsverbod een negatieve invloed heeft op de economie van vissersdorpen. Vissers moeten kosten maken voor omschakeling naar een andere techniek, die bovendien meer motorvermogen en dus meer brandstof zal vergen. De bond sluit faillissementen niet uit. Ook handel en verwerkende industrie zullen getroffen worden.

Vissers missen de motivatie om weer nieuwe innovaties te ontwikkelen, stellen beide vissersorganisaties. Weliswaar steekt minister Schouten 15 miljoen euro in een innovatiefonds, maar „de oproep om te innoveren slaat stuk op het feit dat er gevraagd wordt om een oplossing voor een probleem dat al opgelost is”, aldus de visserijorganisaties.

2019-04-16-ECON1-pulsdemonstratie-4-FC_webIn vissersdracht pleiten voor behoud pulskor

De tweet kan niet getoond worden, omdat Twitter cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta doelgroepgerichte cookies toe om de tweet te tonen en ververs dan de pagina.