„Cijfers voermaatregel zitten in hoofd van ambtenaar op vakantie”

Boeren
John Spithoven (Stichting Stikstofclaim) en Geesje Rotgers (AgriFacts) na afloop van van het kort geding over de veevoermaatregelen waarmee het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de stikstofuitstoot terug wil dringen. Het kort geding is aangespannen door de stichtingen Stikstofclaim en AgriFacts. beeld ANP, Remko de Waal

De onderbouwing van de voermaatregel die per 1 september moet ingaan, is niet gedocumenteerd, maar zit in het hoofd van één ambtenaar die op vakantie is. Dat stelt Geesje Rotgers van stichting AgriFacts.

Donderdag diende het kort geding dat de stichtingen Stikstofclaim en AgriFacts (STAF) hadden aangespannen tegen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De stichtingen wilden inzage krijgen in alle stukken die ten grondslag liggen aan de nieuwe voerregelgeving. Die schrijft voor hoe hoog het eiwitgehalte in krachtvoer voor koeien mag zijn.

De nieuwe normen gelden per 1 september. Doel is de stikstofuitstoot met 0,2 kiloton te verminderen om zo de woning- en wegenbouw vlot te trekken.

Het ministerie van LNV kon donderdag tijdens het kort geding niet aangeven welke gegevens de ambtenaar precies had gebruikt, en hoe deze tot de door de minister voorgestelde voernormen was gekomen. De onderbouwing waarom STAF en Stikstofclaim verzochten, kwam daarom niet op tafel. „Wat er niet is, kun je ook niet opvragen”, zei Geesje Rotgers van stichting AgriFacts.

Op aandringen van de rechter gingen partijen daarom op de gang in gesprek of het mogelijk was de berekening gezamenlijk na te lopen.

Gesprek

Na een schorsing lieten de partijen weten dat hiervoor op zo kort mogelijke termijn een gesprek gepland wordt. De vordering tot het verstrekken van alle documenten trokken de stichtingen daarop in.

Stikstofclaim en STAF zijn blij met de uitkomsten van het kort geding. Rotgers: „Dit geeft tenminste duidelijkheid.”

Beide stichtingen hadden al het vermoeden dat de onderbouwing van de voermaatregel tekort schoot, maar dat het ministerie de onderbouwing niet heeft gedocumenteerd, zien de stichtingen als een forse tekortkoming. „Eén ambtenaar blijkt de nieuwe voedernormen voor melkvee te hebben berekend, maar het is onbekend of deze ambtenaar zijn berekeningen kan reproduceren. Ze zitten in het hoofd van deze ambtenaar, die momenteel op vakantie is”, aldus Rotgers.

CDA, VVD, FvD en SGP willen van minister Schouten weten of het klopt dat de berekening waarop de eiwitmaatregel voor veevoer is gebaseerd afkomstig is van slechts één ambtenaar, die ook als enige over de stukken beschikt.

Volgens het ministerie van LNV klopt de bewering van Rotgers niet. „Er is nu inderdaad een specialist met heel veel dossierkennis op vakantie, maar de cijfers en berekeningen worden samengesteld door een heel team. De suggestie dat niemand binnen LNV er verder iets van weet, is onjuist”, zegt een woordvoerder. „We willen alleen graag dat deze specialist bij de gesprekken aanwezig is.”

Opschorten

Omdat de invoerdatum van de maatregel snel dichterbij komt, willen Stikstofclaim en STAF er niet op gokken dat het de ambtenaar tijdig lukt de onderbouwing te reproduceren. De stichtingen zullen de voorzieningenrechter vragen de ingangsdatum van de veevoermaatregel op te schorten, zolang de onderbouwing niet transparant en controleerbaar is.