CDA en SGP twijfelen over model stikstof RIVM

Stikstof
beeld ANP
2

Naast stikstofcrisis, stikstofproblematiek en stikstofaanpak bestaat er ook stikstoftwijfel. Want deugt het rekenmodel om de herkomst van stikstof te meten eigenlijk wel?

Die vraag werpt Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) woensdagochtend op, vlak voordat de Kamer in debat gaat over de landbouwbegroting. Zijn twijfel kan een hoofdthema worden in het begrotingsdebat.

De CDA-landbouwwoordvoerder wil dat het RIVM laat zien hoe het model is opgebouwd en benadrukt dat het instituut transparant moet zijn. „Als partijen aan het RIVM vragen om te laten zien hoe dat model is opgebouwd en nul op het rekest krijgen, vind ik dat vreemd”, aldus Geurts in het Algemeen Dagblad.

ANP-58001010RIVM: ,,Stikstofmodel maakt vooruitkijken mogelijk''

De CDA’er zegt er echter bij dat hij wel achter het kabinetsbeleid staat om nu maatregelen te nemen om de stikstofproblematiek aan te pakken. „Dat is nodig om bouwprojecten weer op gang te krijgen, om vergunningen te verlenen. Maar ik wil wél dat het kabinet snel om tafel gaat met het RIVM om helderheid te krijgen over hun rekenmethode.”

De commissie-Remkes, het adviescollege dat het kabinet moet helpen bij het oplossen van de stikstofproblematiek, maakt gebruik van cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daaruit blijkt onder meer dat 46 procent van de stikstof die in Nederland neerslaat in de natuur afkomstig is uit de landbouw. Geurts zegt dat vliegverkeer vanaf een bepaalde hoogte niet blijkt mee te tellen, en dat dit hem verbaast.

Minister Schouten (LNV) gaf vrijdag in reactie op het rapport van Remkes aan dat het kabinet de weg in wil slaan van onder meer snelheidsverlagingen en het op vrijwillige basis uitkopen van boeren op plaatsen waar dat effect heeft.

Hoewel een vraag om transparantie en bewezen deugdelijkheid van cijfers technisch en onschuldig mag lijken, neemt GroenLinks de CDA’er zijn actie niet in dank af. „Als al je argumenten op zijn...”, reageert Kamerlid Laura Bromet. „Het is de gebruikelijke strategie van het CDA die tot een crisis in de Nederlandse landbouw heeft geleid. Samengevat: traineren. Pappen en nathouden. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.”

De SGP stelt dat de overheid met twee maten meet, en meldt dat het zelf aan het rekenen is geslagen „om na te gaan op basis van welke stikstofneerslag de landbouw, de bouw en het verkeer worden ‘aangeslagen’. Daaruit blijkt dat bij wegen alleen gekeken worden naar de stikstofneerslag tot 5 kilometer van de weg. Bij bouwprojecten en boerderijen wordt het effect berekend tot op ‘oneindige afstand’.” „Ik wil dat voor bouwprojecten en boerderijen óók de 5-kilometer-grens gaat gelden”, aldus Chris Stoffer.

De ChristenUnie wil dat er meer meetpunten komen. „Meten is immers weten en alleen met betrouwbare gegevens kan de politiek goed beleid maken”, aldus Kamerlid Dik-Faber. „In het huidige model wordt in de luchtvaart bijvoorbeeld alleen het landen en stijgen van vliegtuigen meegerekend. Dat is niet logisch.”

VVD-Kamerlid Lodders steunt Geurts. Zij roept het RIVM op om de rekenmethode openbaar te maken en stikstofneerslag meer te gaan meten. „Boeren hebben recht op transparantie en berekeningen achter de cijfers.”

Het RIVM sprak al vaker tegen dat de methode geheim is. Vorige maand nog boden ze critici inzage in de berekeningen aan, maar die gingen daar niet op in. „We zouden wel wat meer meetpunten willen”, aldus een RIVM-onderzoeker in het AD. „Maar ook nu zijn onze cijfers robuust.”